شارژ مستقیم ایرانسل
ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ امرداد ،۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

دلتنگی ام برایت به اندازه مادریست که آخرین سرباز باز گشته از جنگ پسرش نبود . خاطره یعنی یه سکوت غیر منتظره میان خنده های بلند لبخند زدن خیلی راحت تره تا بخوای به همه توضیح بدی چرا حالت خوب نیست …

معرفی روشی جدید برای خرید کارت شارژ ایرانسل

شارژ ایرانسل

لبخند زدن خیلی راحت تره تا بخوای به همه توضیح بدی چرا حالت خوب نیست … قاتل هستی اگر … بدنت در دست کسیست و فکرت پیش دیگری ! هم جسمت را کشته ای و هم روحت را … ! کفشهایت کو ؟ میخواهم آنها را بر دارم تا تو هم مثل بی وفایان هوس رفتن نکنی …

خرید اینترنتی کارت شارژ های ایرانسل

میان مرغان مهاجر آنکه در انتهاست شاید ضعیف ترین باشد اما دلبسته ترین است ! سرت گرم شد سرم گرم شد تو به “او” من به “تب” مزرعه را موریانه خورد ولی ما برای گنجشکها مترسک ساختیم ! لعنت به این حماقت

خرید شارژ ایرانسل

مرد کسی نیست که گریه نکند مرد کسی است که کسی را به گریه نندازد زندگی مثل پیازه که هر برگش را ورق بزنی اشکت رو در میاره تا یادت میکنم ، باران میبارد نمی دانستم لمس خیالت هم وضو میخواهد !

فروشگاه اینترنتی تک استور سایتی برای خرید شارژ ایرانسل

موقع Delete فولدر خاطراتت ذهنم Error می دهد گمانم یکی از فایلها در حال اجراست … چه صادقانه رفتی … به گمانم این تنها “نا دروغ” تو بود ! باید برای زمستان کتی گرم بخرم با جیب هایی برای دستانم تن های تنها ، زود یخ میزنند …