متن های زیبا
ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ شهریور ،۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

ماهیگیر دلش سوخت …
این بار ماهی بود که از تنهایی قلاب را رها نمیکرد

دستهایم به آرزوهایم نرسید ، آنها بسیار دورند …
اما درخت سبز صبرم می گوید :
امیدی هست
دعایی هست
خدایی هست

تو را خودم چشم زدم
بس که نوشتمت میان شعرهایم
بی آنکه “اسپند” بچرخانم میان واژه هایم …

همیشه یه آدم با یه خاطره با یه احساس خاص هست که …
روی کاغذ یا توی ذهنمون باهاش درد و دل میکنیم !

رفتم رستوران یارو میگه غذا میل دارید قربان ؟
پ نه پ اومدم ببینم اینجا حقوق خوبه ؟از کارت راضی هستی یا نه !