نحوه پرداخت قبض
ساعت ٦:٤٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

خدا ادم هارا به دلیلی به زندگی شما وارد و به دلیلی بهتر انهارا خارج میکند...

پرداخت اینترنتی قبوض

در هیچ قالب شعری نمیگنجی .. نه غزل حدودش را دارد نه سپید تــوانش را .. شعری به وسعت قلب مهربانت ، نمی توان سرود ...

نحوه پرداخت قبض

هر صبح تولدی دیگر است اگر .. هر لحظه مرا بوسه ای از گونه های تو باشد ...

پرداخت قبض آب

ای عشق! که عطر یار ما را داری رنگ دل بی قرار ما را داری ما را به نگاه نازنینش بفروش بفروش که اختیار ما را داری

قبوض گاز و تلفن

زن : اگه امشب نیایی بریم خونه مامانم دیگه منو نمی بینی! مرد : برای چی؟ زن : واسه اینکه چشماتو در می آرم!�� �� ��

قبض همراه اول

شنیده بودم "پا"، قلب دوم است... اما باور نداشتم! تا آن زمان که فهمیدم وقتی دل ماندن ندارم پای ایستادن هم نیست